19 Mayıs 2013 Pazar

Bunları Yazamazlar – Şeytan, Firavun ve İşgal 7
Bunları Yazamazlar – Şeytan, Firavun ve İşgal 7

BOP ‘TAN SONRAKİ PROJELER VE 2020-2023 SONRASI


Türkiye üstüne öngörüleri yazdık, ne yazık ki olumsuz. Biraz da diğer ülkelere bakalım. Irak, Suriye, Türkiye, İran müteselsildir. Tarih yine 2018-2020 civarları. Suriye iç savaştan çıkmış, eğer Beşar Esad Rusya himayesinde korunamadıysa öldürülmüş olacak, Suriye’de aynı Irak’taki gibi bir Kürdistan Özerk Bölgesi kurulmuş olacaktır. Yine milyonlarca Türkmen’in (Osmanlı zamanında oralarda yaşayan Müslüman Türkler)  adı anılmayacaktır. Varsa yoksa Kürtler, Sünni Araplar konuşulacak. 

Suriye düştüğü için Filistin de düşmeye başlayacak, İsrail’in “terör sorunu” olarak adlandırdığı işgale uğrayan Filistin halkının silahlı direnişi bitiş aşamasına girecektir. O yıllarda artık İran küçük çaplı hava saldırısı falan değil, büyük bir saldırının yada bilfiil bölünmenin ayak seslerini duyuyor olacak. Sıra gelecek İran’a. ABD şu an Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi sonrasını planı oluşturdu hatta revize ediyor. İran, bu kapsamda Pakistan’la birlikte Genişletilmiş BOP’tan çıkarılıp, bunun devamı olacak yeni Projeye dahil ediliyor. Aslında projelerin isimleri farklı da olsa, hedefi tek bir yere çıkıyor.

İran’da yeni bir “kukla şah rejimi” kurulsa dahi (ki bu pek de olası/kolay görünmüyor) bu yeterli değildir, İran maddi-manevi işgal edilmelidir(!) Bunu Suriye’de gördük, Suriye belli ölçüde Türkiye’yi model alarak SİSTEM’e entegre olmaya çalışırken, birkaç ay içinde her şey değişti ve savaş başladı.

İran’ı tam anlamıyla okumak için komşusu Pakistan’a da bakmamız gerekiyor. Coğrafyamızdaki "Kürdistan/Kürt" oyunlarının bir benzeri "Belucistan/Beluciler"de görülebilir. Pakistan, İran ve Afganistan sınırlarını içine alacak Belucistan, Sistan ve bir örgüt olarak Cindullah, tamamen İngiltere ve ABD’nin kontrolü altındadır. Beluciler için Pentagon, “Med’lerin torunları Kürtler ve Beluçlardır/Belucilerdir” demektedir. “ABD varken İngiltere’ye ne oluyormuş” diye İngiltere’yi küçük görenler olabilir. İsrail’i, Pakistan’ı, Suudi Arabistan’ı kuran bir İngiltere’den bahsediyoruz, Ortadoğu’yu şekillendiren bir İngiltere’den bahsediyoruz. 

Afganistan'ı bilfiil işgal eden, Pakistan'da gizli bir savaş yürüten ve askeri varlığı ile de facto biçimde ülkede olan ve İran'ı işgal etmek isteyen bir ABD ve onun Sistem'i için Belucistan, jeo-stratejiktir. Afganistan ve orta asyadaki zenginlikler kurulacak Belucistan üstünden denize inecek ve küreselleşecektir, Belucistan ABD’nin yeni ipek yolunun limanlarından biridir.

Aynı zamanda Belucistan coğrafi bölgesi açıklandığı kadarıyla dünyanın en büyük 3. "bakır" rezervine sahiptir. Küresel güçler ve elbette ABD bunu ticaretine konu etmek istemektedir.

Belucistan, Pakistan, Afganistan ve “İran’ın güneydoğusundan” topraklar alarak bölgeye konuşlanacaktır. Diğer yandan Irak-Suriye ve Türkiye’deki “Kürdistan özerk bölgeleri” ve İran’daki uzantıları, birleşik bağımsız bir Kürdistan kurma talepleriyle İran’a karşı BM desteğinde siyasi ve silahlı ciddi mücadele başlatacaklar (İran’ın batısı).

İran’ın %40-45’i Türk’tür (Azeri Türkü, Türkmen…). İran bölünecek ve ardından işgal edilecekse, içerideki etnik unsurlar İran’a (Farsa) karşı ayaklandırılmak zorundadır. Belucistan dedik, Kürtler dedik. Bölücü planın son ayağı da (hedefi) ne yazık ki Azeri Türkleri olacaktır. Bugün bu çok düşük bir olasılık gibi görünebilir. 

İran ülkesinin bir kısmı “güney Azerbaycan” olarak adlandırılıyor ve İran’da yaşayan Türk ahalinin geneli devletine bağlı da olabilir. Ancak dünyada bunun çok örnekleri var, SİSTEM isterse ve bu SİSTEM saldırısına karşı halk bilgilendirilmezse, SİSTEM’in istediği oluyor, para da çoğu kapıyı aralıyor. Bu operasyonu bugün Türkiye’de tüm şiddetiyle yaşıyoruz.

İran’da yaşayan Türkler “Soroscu” gruplarla SİSTEM’e bağlanır/satın alınır ve Suriye’deki gibi için için silahlandırılırsa, bu gruplar “büyük Azerbaycan” rüyalarıyla kandırılırsa, Türkiye buna destek çıkarsa, Azerbaycan buna örtülü olarak destek verirse, Türkler İran devletine karşı ayaklanabilir. Bu sefer haklı olarak İran devleti buna müdahale eder ve bu sefer Azeri Türkleri İran’dan daha çok ayrılmaya başlar, bıçak kesiği oluşur.

Türkiye ve Irak üstünden Yahudi uşağı Kürtler ve yine Türkiye Azerbaycan üstünden gerçekleştirilecek yardımlarla (bugün Türkiye’nin Suriye’de yaptığı gibi) İran’daki Azeri Türkleri ayaklanırsa, İran kendisini üç taraftan sıkıştırılmış bulacaktır. Üstelik doğusunda ABD’nin üslendiği bir Afganistan ve güneyinde müthiş bir hava saldırı gücüne erişmiş bir “Sünni” Suudi Arabistan yaratılmış olacak (İslam, İslam’dır. Sünni Şii diye ayrılamaz). 

Zaten İran bundan en geç 5-6 sene sonra ekonomik sorunlarla uğraşan bir ülke olacaktır, emperyalist dünya (Türkiye dahil) İran’a her alanda ciddi ambargolar uygulamaktadır, ekonomik alanda kıstırılmıştır. Bugün dahi bankalarda İran uyruklu kişilerin açacakları gerçek ve tüzel hesap bilgileri bankalar tarafından anında MASAK’la ve MİT ile ve “müttefik (!)” istihbarat kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Dört tarafından sarılmış Pers ülkesi İran, içte sorunlar yaşıyor ve ekonomisi alarm veriyorken, ne kadar dayanabilir?!

Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak askeri birlik kurulması, askeri haberleşme sistemlerinin entegre edilmesi ve ortak komuta merkezinin kurulması kararları ve anlaşmaları, son bir yıl içinde bu hükümet döneminde alınıyorsa, bu Türkiye-Azerbaycan yakınlaşması için midir, yoksa bundan yaklaşık on sene sonra bu anlattığım çerçevede gelişecek İran’a saldırı için ABD’nin isteğiyle yapılan bir hazırlık mıdır?

Eğer İran o tarihe kadar nükleer savaş gücü elde edemezse, bu türlü oyunların etkisiyle işgale uğrayacak ve küçülecektir. Türkiye-Irak-Suriye ve İran’dan bir bağımsız Kürdistan devleti çıkarılacaktır. Umman Denizi’ne (ve Hint Okyanusu’na) kıyısı olan bir Belucistan ve Hindistan-Çin’e dayanmış, işgal edilmiş SİSTEM kontrolünde Afganistan ve Pakistan… BOP’tan sonraki projenin hedefi, ABD’nin ve Batı’nın ve İsrail’İn çıkarlarının karşısında her açıdan (maddi, askeri, uzay gücü…) güçlenen Çin-Hindistan üstünedir…

ABD neden Kırgızistan gibi ülkelerde “renkli devrimler” gerçekleştirmek istedi? Hedef bu bölgeyi Rus etkisinden çıkarmaktı. Genişletilmiş BOP biter, yeni proje kapsamında İran, Pakistan da halledilirse, sırada Türkiye üstünden diğer Türk Cumhuriyetlerini SİSTEM’e bağlama, oradan Çin’in Uygur bölgesini bölme (Rabia Kadir fonlanmış kuklalardan biridir) ve Çin’e karşı (tıpkı ABD’nin SSCB ve Rusya’ya karşı yürüttüğü soğuk savaş ve müttefiki ülkelerde gerçekleştirdiği darbeler gibi) açık yada örtülü saldırılardır. Bu sayede, ABD ve SİSTEM, Yeni Dünya Düzenini kusursuzca kurmak, dünyayı binden fazla devletleştirerek parsellemek ve bu mini/mikro/ufacık devletleri Şirketlerin (paranın ve patronların) yönetimine bırakma isteğine kavuşacaktır.

Bundan yaklaşık 10-15 sene sonra BOP ve ERAN bitmiş, sıra Türk Cumhuriyetlerine, Orta Asya’ya ve akabinde Çin’e gelmiş olacaktır. Ne ABD, ne İsrail, ne Rusya ne de Çin Türkiye’nin dostu olabilir, bunların hepsi emperyalisttir. Eğer 2014 sonuna kadar Türkiye yeniden bağımsızlığını elde edemezse, buna adım kadar eminim ki Türkiye, adından yapısına toprağına kadar tamamıyla dağılma ve ufalma sürecine girecektir. Böylelikle de aslında Mustafa Kemal’in yönetiminde Türk Milleti’nin (büyük dedelerimizin, büyük ninelerimizin) kazandığı zaferlerle ulaştığımız kurtuluş, geçici bir kurtuluş olmuş olacak, biz işgalci dünyaya karşı yalnızca 100 yıllık bir ara verdirmiş ancak sonuçta yenilmiş olacağız. 

Bunu kabul edebilir miyiz? Yenilmemek için, tehlikeyi görebilmek için bilgi sahibi olmalıyız, okumalıyız, Mustafa Kemal'in Nutuk'unu mutlaka okumalıyız. Nutuk sayesinde o dönem işgal altında yaşananları ve 16-19 Mayıs 1919 tarihleriyle başlayan Türk Milletinin direnişini anlamak, kurtuluşun anahtarıdır. 
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

(Yedi bölümlük “Bunları Yazamazlar – Şeytan, Firavun ve İşgal” yazı dizisinin sonudur.)

TEVFiK BiR / 19 Mayıs 2013
www.tevfikbir.com
Kitap: www.uyaneyturkgidiyoruz.com  “Bu kitabı iyi ki okumuşum” diyeceksiniz. 
www.idefix.com , kitapyurdu  gibi internet kitapevlerinden ve D&R mağazalarından temin edebilirsiniz.

Telif Bilgisi

© 2009-2017 tevfikbir.com , tevfikbir.blogspot.com. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.

" Tevfik BİR - www.tevfikbir.com " biçiminde kaynak gösterilerek makalelerden alıntı yapılabilir.