29 Ekim 2013 Salı

Türk, Türk, Türk!


Türk, Türk, Türk!


Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Avar İmparatorluğu, Büyük Bulgarya Hanlığı, Uygur Devleti, Hazar İmparatorluğu, Tolunoğulları Devleti, Akşitler Devleti, Eyyübi Devleti, Karahanlı Devleti, Karluk Devleti, Gazneli Devleti, Tuğluk Devleti, Delhi Türk Sultanlığı, Babür İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Altın Ordu Devleti, Safevi Devleti, Sasani İmparatorluğu, Karakoyunlu Devleti, Büyük Timur İmparatorluğu, Harzemşahlar Devleti, Memlükler Devleti (ed Devletüt Türkiyye), Anadolu Beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti... ve Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Başkurtistan, Çeçenistan, Çuvaşistan, Hakas Cumhuriyeti, Kırım Hanlığı, Nogay Hanlığı, Astrahan Hanlığı, Yakutistan, Tataristan, Abhazya, Adige Cumhuriyeti, Dağıstan, Altay Cumhuriyeti, Hakasya Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti, Türkistan, Gagauz, Kabartay Balkar Cumhuriyeti, Karaçay Çerkesya Cumhuriyeti...

Bunlar, benim yazabildiğim tarihte yaşamış ve pek çoğu bugün yaşayan Türk Devletleridir. Tüm Asya kıtasına (Sibirya ve bugünün Rusya Federasyonu kuzeyinden Çin ve Hindistan'a, Arap yarımadasına kadar tamamı), tüm Avrupa kıtasına, Kuzey Afrika'ya, yani sonradan bulunan Amerika kıtası ve Avusturalya kıtası dışında medeniyetin ve insanlığın olduğu, -50 dereceden +50 dereceye kadarki tüm coğrafyaya yayılmış, teşkilatlanıp devlet kurmuş, bunu da savaşarak gerçekleştirmiş, kavimler göçünü tetikleyerek dünya tarihini değiştirmiş, dinleri etkilemiş (Müslümanlığa geçerek İslamiyeti yaymış, Romanın Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasına neden olup, Hıristiyanlığın Ortodoks-Katolik olarak ayrışmasını tetiklemiş, Hazar Musevi Devleti ile bugünkü Musevilerin atası olmuş) dünya tarihinin en önemli ırklarından uluslarından birinden, Türklerden söz ediyoruz.

Türkler, Fransız ihtilali neticesinde çıkan milliyetçilik akımıyla Türklüklerini öğrenmemişlerdir, yalandır. Göktürk Devleti'nin adı bile bu iddiayı yalanlamaktadır. Orhun kitabesindeki ifadeler, Bilge Kağan bunu yalanlamaktadır.

Türk savaşır, bozkurtuyla Ergenekondan çıkar, türer/ürer, yayılır. Türk çabuk örgütlenir ve tez devlet kurar. İçinden sürekli kendisini birleştiren güçlü önderler (liderler) çıkarır.

Teoman, Metehan, Cengiz Han, Bumin Kağan, Bilge Kağan, Kül Tigin (Gültekin), Kürşad, Balamir, Attila, Tarkan, Bleda, Orhun, Selçuk Bey, Timur, Tuğrul Bey, Alparslan, Osman Bey, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Mustafa Kemal Atatürk bu savaşçı kahraman büyük Türk liderlerinden bir çırpıda sayabildiklerimizdir, düşündükçe daha ne isimler hatırlanmaktadır. Bunlardan ikisi daha fazla öne çıkıyor, Kürşad ve Mustafa Kemal. Çünkü bunlar fethetmemişler, işgale karşı direnmiş, direniş başlatmışlardır, Çılgın Türklerdir. Zor olanı deneyip başarmışlardır.

Bugün, pek çok beylik ve devlet kuran biz Türkiye Türklerinin bilincini, milliyetini köreltmeye çalışıyorlar. Başka ırkları-kültürleri Türklükle birlikte “resmen” öne çıkarmaktan da vahimi, başka ırkları-kavimleri öne çıkırıp Türklüğü silmeye çalışıyorlar, bunu deniyorlar, şu an başarıyla yürüyorlar. Susuyoruz. Andın kaldırılması bunun son örneğidir. 19 Mayıs, 29 Ekim gibi milli kutlamalarının kaldırılması (öğrenciler tarafından statlarda ve sokaklarda), Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı süresince bir kez bile “Türk Milleti” dememesi, son dönemde Tayyip Erdoğan'In ve Abdullah Gül'ün yalandan hastalıklarıyla milli bayram törenlerine katılmamaları, ciddi tehlikelerdir. “Bilinçsiz Türk Devlet yöneticilerinin” Batı emperyalizmiyle el sıkıştığı ve Türklüğü silmeye çalıştığı bir dönemdeyiz. Tabiri caizse “Mamma li Turchi!” ler, bugün buldukları saf ve silik Türklerle Türklüğü yıkma peşindedirler. Uyan Ey Türk Gidiyoruz!

Türkiye'de Türklük silinirse, bunun diğer bağımsız Türk Devletleri'ne, Rusya Federasyonu içinde var olan Türk cumhuriyetlerine ve Türk ahaliye, Çin içindeki Türkistan ve Uygur Türklerine, Kafkas Türklerine, Balkan Türklerine, İran-Suriye-Irak Türklerine, bir bütün olarak dünya Türk ulusuna ve ayrıca Pakistan gibi dost ülkelere büyük olumsuzluğu olacaktır, dünya genelinde Türklük, vasıf ve bilinç kaybetmeye başlayacak, diğer kültürler içinde erime dönemine girecektir.

Her geçen sene bayramları kutlamak daha zor oluyor, yutkunurken bir şeyler daha çok tıkanıyor, zorluyor, boğazımızı sıkıyor. Vatan haini teröristlerle samimi ilişkiler kuran Türkofobik yöneticiler her geçen gün daha etkin ve iddialı adımlar atıyorlar. Buna karşı çıkacağını “sandıklarımız” ise aynı yola tâbi, yalnızca maskeleri farklı. Türkler, ordu millettir. Ordu içeri tıkılıyor, Millet kavramlarla ve zihinde dağıtılıyor. Türkiye'de, Türk devlet hakimiyeti fiilen kaybediliyor.

Ama burası Türklerin kurduğu Türk Devleti Türkiye Cumhuriyetidir. Önderimiz düşmana karşı savaşa ve zafere doymayan Mustafa Kemal'dir. 29 Ekim, onun bize armağanıdır. Kendimizi, kendimizin yönetmesini istemiştir, bizleri ABD'nin, İsrail'in, İngiltere'nin yada çıkmış-çıkabilecek “sadıklarının” değil! Millî İrade, bağımsız olmalıdır! Aksi, millî irade değil, kandırılmış iradedir, sömürülen iradedir. Cumhuriyet için, bağımsızlık şarttır. 29.Ekim Cumhuriyet Bayramımız, kutlu olabilecek midir?


Ey Türk! Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir! Titre ve kendine dön!” Bilge Kağan

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” Mustafa Kemal Atatürk

Beni olağanüstü bir kişi olarak görmeyiniz. Bendeki tek olağanüstülük, dünyaya Türk olarak gelmemdir.” Mustafa Kemal Atatürk


TEVFiK BiR / 29 Ekim 2013

Kitap: Uyan Ey Türk Gidiyoruz – Tevfik BİR (2. Baskı). “Bu kitabı iyi ki okumuşum” diyeceksiniz.
www.idefix.com , kitapyurdu gibi internet kitapevlerinde satışta.

Telif Bilgisi

© 2009-2017 tevfikbir.com , tevfikbir.blogspot.com. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.

" Tevfik BİR - www.tevfikbir.com " biçiminde kaynak gösterilerek makalelerden alıntı yapılabilir.