24 Mart 2013 Pazar

Bunları Yazamazlar – Şeytan, Firavun ve İşgal 4
Bunları Yazamazlar – Şeytan, Firavun ve İşgal 4


İSRAİL’İN GOLÜNÜ ŞEYTAN ABDULLAH ÖCALAN ATTI 
Sabetayizmi, sözde Müslüman özde Yahudi Türkiye Sabetayistlerini, bunlarla ilgili dünyada ilk defa “isim listesini” ve soyisim listelerini, Sabetayizm-Masonlar-Çok Uluslu Şirketler-SİSTEM’in derin ilişkilerini, Sabetayistlerin Türkiye’nin iç ve dış siyasetini bizzat tespit ve tayin ettiklerini, Türkiye’nin ABD ile İsrail ilişkilerindeki belirleyici rollerini, Ergenekon Operasyonunun Bilinmeyenleri başlığıyla Ergenekon ve benzeri isimli operasyonlarda kimlerin seçileceğinin “açıklanmamış” formülünü, Sabetayizm olgusunu meslek meslek isim isim aile aile belirterek, ispat olarak farklı türde pek çok delil ve ayrıca mezar taşı fotoğraflarıyla akrabalık bağlarını sunarak kitabım Uyan Ey Türk Gidiyoruz’da yazmıştım.

Bu öyle ciddi bir mesele ki MİT Müsteşarı olarak kimin ne maksatla atanacağını size söylüyor. Hangi partide kimin İsrailci politika izleyeceğini size söylüyor. BDP’de kimin yüksek yerlere geleceğini size söylüyor. Konunun Türkiye ayağında Sabetayistler, Irak ayağında kripto Yahudiler ve ABD ayağında Yahudiler var. İddialıyım, ne Yalçın Küçük ne de Soner Yalçın kitaplarında konuyu bu kadar açık ve Türkiye üstündeki etkileriyle “somut olaylarla” yazmadılar.

Şu özetle başlayalım. 17. Yüzyılda İzmir doğumlu Osmanlı Yahudisi Sabetay Sevi yaklaşık 22 yaşında “Yahudi Mesihliğini” ilan eder. İzmir, İstanbul, Selanik, Kudüs, Mısır, Gelibolu, Edirne gibi kentleri gezer, çoğu Yahudi’ye Mesihliğini kabul ettirir. Taraftar sayısı o kadar ciddi düzeylere ulaşır ki konu Kudüs’ün-İsrail’in kurulması talebine kadar gider. Osmanlı içinden bir toprak parçasının “dini” nedenlerle bölünmeye çalışılmasıdır, Osmanlı tarihinde ilktir. Osmanlı padişahı 4. Mehmet, Sabetay Sevi’yi huzuruna getirtir, “idam yada Müslümanlığa geçmesi” seçeneğini sunar, Sevi “görünürde” dinini ve ismini değiştirir (Aziz Mehmet Efendi olur), Musevilikten Müslümanlığa “sahte” olarak geçer. Ona iman eden pek çok farklı yerdeki Musevi de onunla birlikte sahte olarak din ve isim soyisim değiştirir.

Öz inançlarını değiştirmemiş ancak görünürde Müslüman olmuşlardır. Birbirlerini tanımak adına da evlerinin/işyerlerinin kapılarında ve mezar taşlarında belirli sembolleri kullanmış, çocuklarına belirli isimleri vermiş, lakaplarında ve cumhuriyetle birlikte soyadlarında belirli yöntemleri kullanarak seçim yapmışlardır. İşte budur Sabetayist. Müslümanım diyen ancak gizlice Yahudi inancını sürdüren kişidir. Günümüzde sayıları Türkiye’de yüzbinleri bulmaktadır. Bundan ayrıca bir de “kripto Yahudiler” yani “gizli Yahudiler” bulunmaktadır. Bunlar da yaşadığı ülkenin dinini seçmiş görünen ancak Musevi inancını sürdüren kişilerdir. Bunun nedeni, yaşadıkları ülkede dışlanmamak, soykırım-sürgünden kurtulmak, iş ve devlet yöneticiliği hayatında yükselmek gibi nedenlerdir.

Genişletilmiş BOP’un kime hizmet ettiğini yazmıştık. Hatta 2005 yılında yazdığım makalede “önce Suriye’ye sonra İran’a saldıracaklar” demiştim. Bu sırada Türkiye’de “eyalet” olarak Kürdistan kurulmak istenecek sonrasında Suriye-Irak Kürdistanlarıyla birleşmeye/bağımsızlaşmaya çalışacak diye ayrıntılarıyla yazmıştım. Suriye’nin düşmesi, aslında yardımlarının bir çoğunu Suriye üstünden alan Filistin’in düşmesidir. İsrail’in bölgede özgürleşmesidir. İran’ın düşmesinin varacağı yeri bir sonraki yazımda yazacağım, BOP sonrası ABD’nin planını anlatırken.

SİSTEM, ABD ve onun Pentagonun haritasında Kürdistan Türkiye-Irak-Suriye-İran topraklarını kapsıyor. Bu Büyük Kürdistan, bölgede yeni bir ABD karakol devleti olacak, İsrail yönetiminde ABD’ye hizmet edecektir. Büyük İsrail için de önemli bir adımdır.

Genişletilmiş BOP projesini yazan, tasarlayan Pentagon ve CIA adamlarının isimlerini ve Yahudi olduklarını kitabımda yazmıştım (Abromowitz’ler, Edelman’lar vs.).

Bu kişilerin ilintili olduğu birimlerin başında ise (ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Genelkurmayı'nın  ortak çalıştığı binaya atıfla) “Pentagon” yer alır. ABD'de Yahudi kökenli bunca diplomat ve asker varken, bunun isme/işarete yansımaması düşünülebilir mi? Pentagon, Yunanca kökenli bir kelimedir ve anlam itibariyle beşgen demektir. Peki neden dünyada örneği (herhalde) olmayan bir mimariyle, beşgen bir yapı inşa edilmiştir?

Tevrat 5 kitaptan oluşur ve buna Musa'nın beş kitabı denir. Aslen bu da Yunanca kökenli Pentatefhos sözcüğünden gelmektedir. Penta-beş, tefhos-cüz/fasikül anlamına gelmektedir. Pentagon isim olarak Pentatefhos sözcüğüne atıftır ve binanın her bir kenarı/tarafı Musa'nın bir kitabını işaret etmektedir (Yaratılış, Mısırdan Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye).

Türkiye’nin Genişletilmiş BOP kapsamında (projenin atası Sevr antlaşmasıdır) bilfiil bölünmeye başladığının ve PKK terör örgütünün galibiyet elde ettiğinin (21 Mart 2013) ertesi günü İsrail Türkiye’den özür dilemiştir. İsrail alacağını almıştır, aslında bu PKK ve ABD üstünden İsrail’in galibiyetidir, bu saatten sonra biz istemesek bile İsrail bin kere özür diler, sevinç içindeler.

Şu iki sözü unutmayalım. Birincisi eski İsrail Başbakanı İshak Şamir’e ait, “Bizim için terör, bugünkü koşullarda siyasi savaşın bir parçasıdır”. İkincisi, İsrail’in kurucularından David Ben Gurion’a ait, “Yahudi Devleti’nin sınırları sonsuza kadar kesinleşmeyecektir.”

21 Mart’ta okunan Şeytan Abdullah Öcalan’ın mektubunda yer alan şu sözler ne yazık ki yazarlarımızın dikkatini çekmedi: “Kürtler için Dicle ile Fırat” ve yine “… Fırat ve Dicle nehir vadilerine; kutsal Mezopotamya” tabirleri çok önemlidir. Apo, İsrail’e mesajı göndermiştir. Kutsal, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, “Güçlü bir dini saygı uyandıran veya uyandırması gereken.” demektir. İslamiyet’te Mezopotamya’nın kutsallığı yoktur. İslamiyet’te örneğin Kâbe kutsaldır, Mescid-i Aksa kutsaldır. Peki Abdullah Öcalan’ın bahsettiği Mezopotamya kimler için kutsaldır? Yahudiler için. Fırat ve Dicle nehirleri kimin için önemlidir-kutsaldır, Yahudiler için.

Genişletilmiş BOP projesinin ABD ayağındaki adamların Yahudi olduğunu belirttik. Türkiye ayağındaki kişileri de günü gelince tek tek yazarız, bunlardan en önemlisinin adını yine kitapta yazmıştım. Gelelim sac ayağının üçüncüsüne, Barzani tarafına.

Mesut Barzani, kripto Yahudi’dir. Bunun ayrıntılarını ve Barzani’nin İsrail’in has adamı olduğunu, İsrail-Barzani görüşmelerini bir sonraki “Bunları Yazamazlar – Şeytan, Firavun ve İşgal 5” adlı yazımda YAHUDİ BARZANİ ve ONUN KÜÇÜK İSRAİL’İ alt başlığıyla yazacağım, yazıyı 30 Mart 2013 cumartesi günü tevfikbir.com ’da ve guncelmeydan.com ’da yayınlayacağım. Mutlaka okuyun, insanı hayrete düşürecek arşiv belgelerini yayınlıyorum, okuyucularımı biraz şok edeceğim, sarsacağım. Çünkü bugün susmaya değil biraz sarsılıp kendimize gelmeye ihtiyacımız var.

(Sistem:  Dünyayı yöneten derin güç. Yani, CFR, Bilderberg, Trilateral ve bunların altında yer alan irili ufaklı örgütler ve bunların yöneticisi olan her milletten gelen ancak milliyet farklılığına önem vermeyen, adeta paraya tapan, İbrani asıllı yapı, şeytanın kralları.)


TEVFiK BiR / 24 Mart 2013 
www.tevfikbir.com 
Kitap: www.uyaneyturkgidiyoruz.com  “Bu kitabı iyi ki okumuşum” diyeceksiniz. 
www.idefix.com , kitapyurdu  gibi internet kitapevlerinden ve D&R mağazalarından temin edebilirsiniz.

Telif Bilgisi

© 2009-2017 tevfikbir.com , tevfikbir.blogspot.com. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.

" Tevfik BİR - www.tevfikbir.com " biçiminde kaynak gösterilerek makalelerden alıntı yapılabilir.